Banan

Banan

En varierande bana i vackra Nackareservatet
2014 gjorde vi en helt ny bansträckning för Hammarby Hill. Framförallt gjordes detta för att flytta loppet från de delar av Nackareservatet där det vistas allra mest folk, och för att vi inte ska ha en varvbana där täten tvingas till många omkörningar. Banan fick genomgående ett väldigt positivt mottagande.

Banan går fortfarande i Nackareservatets fantastiska terräng. Vi fortsätter att ha start och mål vid Ravinens klubbstuga (Hellasgården), vilket ger utrymme för en perfekt arena. Banan går först ett varv söderut på en knapp mil och varvar sedan inne på arenan. Därefter följer en lång slinga på ca 3,5 mil österut. Banan växlar konstant mellan teknisk utmanande mindre stigar (singletrack) och större grusväger.

Totalt är banan alltså 40km, med möjlighet att korta av till en 23km lång bana.

Banan är snitslad och skyltad och ett stort antal banvakter finns längs hela banan.

Observera att Nackareservatet är ett ströv- och friluftsområde som används flitigt under helgerna. Visa hänsyn mot andra friluftsälskare.

Banprofil:Banprofil ny bana

GPX-filer

Skicka ett mail så får du dem på mail tillbaka!